PSP-R1 w torbie z kpl. szyn Kramera i defibrylatorem Lifepak CR-T

PSP-R1 w torbie z kpl. szyn Kramera i defibrylatorem Lifepak CR-T
PSP-R1 w torbie z kpl. szyn Kramera i defibrylatorem Lifepak CR-T
PSP-R1 w torbie z kpl. szyn Kramera i defibrylatorem Lifepak CR-T
PSP-R1 w torbie z kpl. szyn Kramera i defibrylatorem Lifepak CR-T

Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 zapewnia udzielanie poszkodowanym na miejscu zdarzenia pierwszej pomocy medycznej, przez wyszkolonych strażaków według procedur ratowniczych oraz dokumentowania tych działań. Konstrukcja torby zapewnia szybki dostęp do całego sprzętu po jej otwarciu.

Dodatkowe wyposażenie:

  • Komplet szyn Kramera.
  • Defibrylator treningowy Lifepak CR-T.
  • Symulator szkoleniowy LIFEPAK CR-T wygląda i zachowuje się dokładnie tak, jak defibrylator LIFEPAK CR Plus, ale nie dostarcza energii podczas symulowanego wstrząsu.

Użycie symulatora LIFEPAK CR-T to tylko trzy proste czynności, dokładnie tak, jak defibrylatora CR Plus. Symulator tak samo „analizuje” EKG pacjenta i „wykrywa”, kiedy defibrylacja jest wskazana. Tak samo stale podpowiada ratującemu, proponuje „resuscytację”, dobiera „energię”. Takie same są dźwięki i komunikaty. Z tym, że przebieg zdarzeń jest symulowany.

Symulator LIFEPAK CR-T ma przygotowane wcześniej scenariusze różnych zdarzeń. Szkolący może je na bieżąco zmieniać, symulując nieoczekiwane warianty zdarzeń. To pozwala przećwiczyć wiele sytuacji, z którymi można spotkać się w życiu, używając defibrylatora LIFEPAK CR Plus.

Jest zasilany z czterech baterii R20 (czyli D). Zaleca się użycie baterii alkalicznych.

  • Zabezpieczanie dróg oddechowych.
  • Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego.
  • Unieruchamianie złamań oraz podejrzeń złamań lub zwichnięć.
  • Zapewnianie komfortu termicznego.
  • Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.
  • Opatrywanie oparzeń.