Projekty i dotacje


Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Zwiększenie potencjału eksportowego Boxmet Medical poprzez udział w imprezach wystawienniczych”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego Boxmet Medical i tym samym zwiększenie pozycji rynkowej firmy.

Efektem projektu wprowadzenie innowacji:
INNOWACJA MARKETINGOWA- innowacją procesową będzie wprowadzony mechanizm prezentacji i możliwości zakupu produktów mechanizmami internetowymi, opisanych w języku angielskim.
INNOWACJA PROCESOWA- wprowadzony zostanie proces w przedsiębiorstwie umożliwiający stałą aktualizację oferty, sposób przyjmowania i obsługi zamówienia do wysyłki i nadzorowania płatności;
INNOWACJA ORGANIZACYJNA- innowacją nietechnologiczną będzie sposób organizacji sprzedaży zagranicznych zarówno odbywających się poprzez sprzedaż internetowa jak również poprzez zamówienia kontraktowe na podstawie podpisanych kontraktów.

Całkowita wartość projektu: 144 245,18 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 99 681,63 zł.


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Długoterminowa strategia rozwoju Boxmet Medical”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie długoterminowej strategii biznesowej rozwoju przedsiębiorstwa i działań proeksportowych na rynki Czech, Słowacji, Rumunii, Ukrainy.

Efektem projektu będzie opracowana strategia rozwoju przedsiębiorstwa ukierunkowana na eksport. Dodatkowym efektem projektu będzie zwiększenie eksportu i skali działania

Całkowita wartość projektu: 49 593,60 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 34 272,00 zł

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie z dnia 2018-02-05

W związku realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) pt. „Długoterminowa strategia rozwoju Boxmet Medical”, zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku na:

Wykonanie długoterminowej strategii rozwoju dla Boxmet Medical

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z dokumentacją programową RPO WD, w szczególności na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w trybie rozeznania rynku.

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Termin składania ofert upływa dnia 2018-02-13.

Pełne zapytania ofertowe znajdują się w załączniku do ogłoszenia: Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy

 
Zapraszamy do udziału w postępowaniu.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Zapraszamy do udziału w postępowaniu.
 
Ogłoszenie z dnia 2017-03-01

W związku realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) pt. „Zwiększenie potencjału eksportowego Boxmet Medical poprzez udział w imprezach wystawienniczych”, zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku na:

1. Wykonanie tłumaczeń oferty produktowej na język angielski

2. Modernizacja aktualnej strony internetowej do wersji wielojęzykowej

3. Wykonanie strony internetowej

4. Przygotowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z dokumentacją programową RPO WD, w szczególności na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w trybie rozeznania rynku.

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-03-09.

Pełne zapytania ofertowe znajdują się w załączniku do ogłoszenia: Zapytania ofertowe i formularze ofertowe

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie z dnia 2018-02-15

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 2018-02-05 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Guarana Biznes Sp. z o.o., ul.Krzeszowska 13, 54-032 Wrocław.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w postepowaniu.Ogłoszenie z dnia 2017-03-10

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 2017-03-01 najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:


1. Wykonanie tłumaczeń oferty produktowej na język angielski

dogadamycie.pl Sp. z o.o., ul.Andersa 22, 75-017 Koszalin


2. Modernizacja aktualnej strony internetowej do wersji wielojęzykowej

Vestersoft Michał Chojkowski, ul.Bohaterów Monte Casino 40/61, 41-219 Sosnowiec


3. Wykonanie strony internetowej

GRAFF K.Niekrasz, Pl.Św. Małgorzaty 1-2, 58-100 Świdnica


4. Przygotowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w postepowaniu.

IMAGE” Zakład Poligraficzny Piotr Kołodziej, Bratoszów 24, 58-250 Pieszyce


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w postepowaniu.