CELOX - A

CELOX - A - 237_1.png
CELOX - A - 237_1.png
CELOX - A - 237_2.jpg
CELOX - A - 237_3.jpg
CELOX - A - 237_4.jpg
CELOX opatrunek hemostatyczny w aplikatorze

CELOX™-A w postaci granulek umieszczonych w strzykawce-aplikatorze umożliwia tamowanie krwotoku z tętnicy w miejscu rany, nawet jeśli jest ona głęboko ukryta. Dzięki specjalnej konstrukcji aplikatora przy stosowaniu w głębokich ranach nie powoduje żadnych dodatkowych uszkodzeń. Jest niezastąpiony w przypadku ran kłutych i postrzałowych.

Aplikator zawiera 6g środka Celox.

Opatrunki CELOX zapobiegają utracie krwi z uszkodzonych naczyń krwionośnych (nawet z tętnic). Specjalna substancja zawarta w tych opatrunkach – chitosan – powoduje hemostazę zamykając miejsca krwawienia poprzez utworzenie szybkiego skrzepu w kontakcie z krwią (po ok. 3 min od czasu aplikacji), który nie ulega rozpuszczeniu nawet po przemyciu rany solą fizjologiczną. Chitosan działa także na krew w warunkach hipotermii, gdy temperatura krwi spada poniżej 20C, a także na krew zheparynizowaną.
Opatrunki CELOX mają działanie bakteriobójcze, dzięki czemu zabezpieczają ranę przed zakażeniem, a także są bezpieczne, ponieważ nie wywołują reakcji egzotermicznej.

Ten produkt możesz kupić on-line w naszym sklepie