Projekty i dotacje


Zwiększenie potencjału eksportowego Boxmet Medical poprzez udział
w imprezach wystawienniczych

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Zwiększenie potencjału eksportowego Boxmet Medical poprzez udział w imprezach wystawienniczych”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego Boxmet Medical i tym samym zwiększenie pozycji rynkowej firmy.


Efektem projektu wprowadzenie innowacji:
INNOWACJA MARKETINGOWA- innowacją procesową będzie wprowadzony mechanizm prezentacji i możliwości zakupu produktów mechanizmami internetowymi, opisanych w języku angielskim.

INNOWACJA PROCESOWA- wprowadzony zostanie proces w przedsiębiorstwie umożliwiający stałą aktualizację oferty, sposób przyjmowania i obsługi zamówienia do wysyłki i nadzorowania płatności;

INNOWACJA ORGANIZACYJNA- innowacją nietechnologiczną będzie sposób organizacji sprzedaży zagranicznych zarówno odbywających się poprzez sprzedaż internetowa jak również poprzez zamówienia kontraktowe na podstawie podpisanych kontraktów.

Całkowita wartość projektu: 144 245,18 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 99 681,63 zł.

Długoterminowa strategia rozwoju Boxmet Medical

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Długoterminowa strategia rozwoju Boxmet Medical”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstwa na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie długoterminowej strategii biznesowej rozwoju przedsiebiorstwa i działa proeksportowych na rynki Czech, Słowacji, Rumunii, Ukrainy.


Efektem projektu będzie opracowana strategia rozwoju przedsiębiorstwa ukierunkowana na eksport. Dodatkowym efektem projektu będzie zwiększenie eksportu i skali działania

Całkowita wartość projektu: 49 593,60 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 34 272,00 zł.

Długoterminowa strategia rozwoju Boxmet Medical

Ogłoszenie z dnia 2018-02-05

W związku realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) pt. „Długoterminowa strategia rozwoju Boxmet Medical”, zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku na:

Wykonanie długoterminowej strategii rozwoju dla Boxmet Medical

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z dokumentacją programową RPO WD, w szczególności na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w trybie rozeznania rynku.

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Termin składania ofert upływa dnia 2018-02-13.


Pełne zapytania ofertowe znajdują się w załączniku do ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Zwiększenie potencjału eksportowego Boxmet Medical poprzez udział w imprezach wystawienniczych

Ogłoszenie z dnia 2017-03-01

W związku realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) pt. „Zwiększenie potencjału eksportowego Boxmet Medical poprzez udział w imprezach wystawienniczych”, zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku na:


 1. Wykonanie tłumaczeń oferty produktowej na język angielski
 2. Modernizacja aktualnej strony internetowej do wersji wielojęzykowej
 3. Wykonanie strony internetowej
 4. Przygotowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z dokumentacją programową RPO WD, w szczególności na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w trybie rozeznania rynku.

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Termin składania ofert upływa dnia 2017-03-09.


Pełne zapytania ofertowe znajdują się w załączniku do ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie z dnia 2018-02-15
W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 2018-02-05 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Guarana Biznes Sp. z o.o., ul.Krzeszowska 13, 54-032 Wrocław.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w postepowaniu.

Ogłoszenie z dnia 2017-03-10
W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 2017-03-01 najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:


 1. Wykonanie tłumaczeń oferty produktowej na język angielski
  dogadamycie.pl Sp. z o.o., ul.Andersa 22, 75-017 Koszalin

 2. Modernizacja aktualnej strony internetowej do wersji wielojęzykowej
  Vestersoft Michał Chojkowski, ul.Bohaterów Monte Casino 40/61, 41-219 Sosnowiec

 3. Wykonanie strony internetowej
  GRAFF K.Niekrasz, Pl.Św. Małgorzaty 1-2, 58-100 Świdnica

 4. Przygotowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w postepowaniu.
IMAGE” Zakład Poligraficzny Piotr Kołodziej, Bratoszów 24, 58-250 Pieszyce

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w postepowaniu.