O nas

Naszą misją jest projektowanie, produkowanie i dostarczanie na rynek wyłącznie najwyższej jakości rozwiązań
i produktów związanych z bezpieczeństwem człowieka w pracy i środowisku życia.

LUDZIE TO SIŁA!
Siłą BOXMET MEDICAL Sp. z o.o. są ludzie.

Młoda, wyspecjalizowana kadra tworzy zespół, który razem pracuje i wygrywa. W ten sposób ludzie tworzą produkty dla ludzi - dla Was, dla Nas, dla Siebie.

Jesteśmy przedsiębiorstwem nowoczesnym pod względem organizacyjnym i technologicznym. Stale podnosimy swoje kompetencje i poszerzamy wiedzę, aby otoczenie pracy i życia naszych klientów stało się bardziej bezpieczne. Dążymy do doskonałości operacyjnej koncentrując się na obszarach naszych kluczowych kompetencji - projektowaniu, produkowaniu i dystrybucji najwyższej jakości zestawów pierwszej pomocy i sprzętu ratownictwa medycznego oraz ściśle kontrolując procesy produkcji i logistyki.

Wartości, którymi kierujemy się w codziennej działalności to:
BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ
PREWENCJĘ

Poprzez profilaktykę, prewencję wypadkową oraz wspieranie edukacji z zakresu bezpieczeństwa działamy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i życia człowieka.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ DOPASOWANA
DO POTRZEB

Naszym klientom oferujemy najwyższej jakości zestawy pierwszej pomocy, sprzęt ratownictwa medycznego oraz elementy wyposażenie gabinetów lekarskich. Nasze wyposażenie jest zróżnicowane w zależności od wielkości zakładu pracy, rodzaju prowadzonej działalności i związanych z nią zagrożeń. Nasza oferta obejmuje także wyposażenie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych i inne zabezpieczenia. Jesteśmy laureatem ZŁOTEGO MEDALU Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa.

DLA CIEBIE JESTEŚMY NOWATORSCY

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku opracowujemy i produkujemy w pełni profesjonalne i nowatorskie rozwiązania, projektowane na podstawie najlepszych światowych rozwiązań, spełniające polskie i europejskie wymagania prawne.

JESTEŚMY FIRMĄ, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ
należymy do grona wiarygodnych oraz rzetelnych przedsiębiorców.
BOXMET MEDICAL
Polski producent i importer apteczek oraz sprzętu medycznego.

Informacje o RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest BOXMET MEDICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (58-250 Pieszyce, Piskorzów 51), KRS 0000285542 , zwanym dalej Boxmet.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji umów handlowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami, udokumentowania wykonania usług dla celów podatkowych, celów statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest zawarta umowa lub złożona oferta. Boxmet przekazuje dane osobowe wyłącznie następującym kategoriom podmiotów:

świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
transportowym lub kurierskim,
kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
Pozyskane dane osobowe są przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Każdy ma prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Boxmet; udostępnia się adres rodo@boxmet.com.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Każda osoba, której dane pozyskano ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Boxmet nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w umowie/ofercie jest wymogiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych uniemożliwi Boxmet zawarcie umowy lub złożenie oferty. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonujemy profilowania.

Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji w naszym imieniu także Państwa pracownikom i współpracownikom, których dane zostały nam udostępnione w związku z istniejącymi już relacjami biznesowymi w postaci m.in. ofert i umów zawartych w celu realizacji Kontraktów.