Szkolenia

Kursy i szkolenia pierwszej pomocy


KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY dla przedsiębiorstw i instytucji

Warunkiem sprawnie działającego SYSTEMU PIERWSZEJ POMOCY w przedsiębiorstwie, w ramach którego działania ratownicze prowadzone przez wytypowanych pracowników będą skuteczne, jest wcześniejsze opracowanie instrukcji pierwszej pomocy (procedur ratowniczych), przygotowanie odpowiedniego sprzętu i przeszkolenie wybranych liderów.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

 • podniesienie bezpieczeństwa w swojej firmie,
 • usprawnienie systemu pierwszej pomocy dzięki profesjonalnemu przeszkoleniu pracowników,
 • spełnienie wymogów BHP wynikających z Kodeksu Pracy (Art. 207, 209, 224) nakładających na pracodawców obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz odpowiednich do rodzaju niebezpieczeństwa urządzeń i sprzętu ratowniczego, a także ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone.

ZESPÓŁ SZKOLĄCY:

Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń prowadzą: doświadczeni lekarze – praktycy, instruktorzy ratownictwa medycznego – pracownicy oddziałów ratunkowych wrocławskich jednostek służby zdrowia. Od wielu lat szkolący: ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pracowników PKP, służb ochroniarskich i szkół oraz zakładów przemysłowych (m.in. BOSCH, Zespół Elektrociepłowni Kogeneracja S.A., Leoni Kabel, Henkel, Polstar, Zakład Energetyczny Warszawa-Teren, Thompson, Toshiba, LG Electronics Polska, HJ Heinz Polska S.A. Pudliszki).

KURS Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY jednodniowy (wykłady - 3 godz., ćwiczenia – 5 godz.)

Po ukończeniu uczestnik potrafi realizować zadania osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, tj.:

 • prawidłowo ocenić zagrożenia w miejscu zdarzenia,
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
 • prawidłowo wezwać pomoc,
 • zabezpieczyć podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego,
 • posługiwać się podstawowymi materiałami opatrunkowymi

Po odbyciu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu PP.


SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY dwudniowe, (wykłady - 3 godz., ćwiczenia – 11 godz.)

Po ukończeniu uczestnik potrafi realizować zadania osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, tj.:

 • prawidłowo ocenić zagrożenia w miejscu zdarzenia,
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
 • prawidłowo wezwać pomoc,
 • dokonać oceny poszkodowanego w celu wykrycia urazów,
 • zabezpieczyć podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego,
 • zaopatrzyć urazy (złamania, zwichnięcia, oparzenia termiczne i chemiczne, rany),
 • przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową,
 • posługiwać się podstawowym sprzętem ratowniczym,
 • ponadto, postępować w nieurazowych stanach zagrożenia życia (nagłe zatrzymanie krążenia, atak padaczki, atak serca).

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu PP.


SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY trzydniowe, (wykłady - 8 godz., ćwiczenia – 16 godz.)

Po ukończeniu uczestnik potrafi realizować zadania:

 • prawidłowo ocenić zagrożenia w miejscu zdarzenia,
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
 • prawidłowo wezwać pomoc,
 • współpracować z zawodowymi służbami ratowniczymi,
 • dokonać oceny poszkodowanego, w celu wykrycia urazów,
 • zabezpieczyć podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego,
 • zaopatrzyć urazy (złamania, zwichnięcia, oparzenia termiczne i chemiczne, rany),
 • przeprowadzić resuscytacje krążeniowo-oddechową,
 • posługiwać się podstawowym sprzętem ratowniczym,
 • posługiwać się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym AED,
 • rozpoznać wstrząs i wdrożyć postępowanie przeciwwstrząsowe,
 • przeprowadzić podstawowe działania ratownicze w razie zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych,
 • ponadto, postępować w nieurazowych stanach zagrożenia życia (nagłe zatrzymanie krążenia, atak padaczki, atak serca).

 

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu PP.