Kontakt


DANE TELEADRESOWE:
Boxmet Medical Sp. z o.o.
Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce
(+48 74) 836 91 14
medyczny@boxmet.com.pl
www.boxmetmedical.com.pl

NIP: 882 203 82 05 | Regon: 020546953 | KRS 0000285542


DZIAŁ HANDLOWY
Kierownik biura Marta Cincio medyczny@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 29
+48 691 151 660
Specjalista ds. handlu Marzena Bar mbar@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 28

DZIAŁ STRUKTUR RATOWNICZYCH
Z-ca Kierownika Dzialu Handlu i Marketingu
ds. struktur ratowniczych
Katarzyna Mikołajewska kmikolajewska@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 45
+48 607 608 584

DZIAŁ RATOWNICTWO MEDYCZNE
Z-ca Kierownika Działu Handlu i Marketingu
ds. ratownictwa medycznego
Anna Pisarewicz apisarewicz@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 46
+48 691 941 122

DZIAŁ PRZEMYSŁ
Specjalista ds. handlowych Pierwsza Pomoc w przemyśle Kamila Krasowska kkrasowska@boxmet.com.pl +48 885 024 894

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Działu Roksana Grabowiecka-Strużyńska przetargi1@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 52
Specjalista ds. zamówień publicznych Alicja Jawna  zampub@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 42
Specjalista ds. zamówień publicznych Paulina Kirkiewicz-Kołodziejek przetargi@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 58

DZIAŁ LOGISTYKI / MAGAZYN
Kierownik Działu Anna Kolis akolis@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 40
+48 607 353 336

DZIAŁ FINANSOWY
Główny Księgowy Iwona Katyńska ikatynska@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 50

DZIAŁ TECHNICZNO-HANDLOWY
Dział Techniczno Handlowy
ds. produktów tekstylnych
Joanna Trawniczek jtrawniczek@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 49
+48 691 865 635
Kierownik Działu Techniczno-Handlowego
ds. sprzętu medycznego
Piotr Ambroszczyk pambroszczyk@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 47
+48 697 179 426
Ratownictwo taktyczne
www.taktycznymedical.pl
Marcin Ubych mubych@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 46
+48 607 582 264

ZARZĄD
Prezes Zarządu Adrian Pańczak apanczak@boxmet.com.pl
Wiceprezes Zarządu Joanna Bańkowska jbankowska@boxmet.com.pl
Wiceprezes Zarządu Joanna Trawniczek jtrawniczek@boxmet.com.pl