Kontakt


DANE TELEADRESOWE:

Boxmet Medical Sp. z o.o.
Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce

(+48 74) 836 91 14

medyczny@boxmet.com.pl
www.boxmetmedical.com.pl

NIP: 882 203 82 05
Regon: 020546953
KRS 0000285542

DZIAŁ HANDLOWY
Kierownik biura Marta Cincio marta@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 28
+48 691 151 660
Specjalista ds. handlu Marzena Bar medyczny@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 29

DZIAŁ STRUKTUR RATOWNICZYCH
Z-ca Kierownika Dzialu Handlu i Marketingu
ds. struktur ratowniczych
Katarzyna Mikołajewska kmikolajewska@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 45
+48 607 608 584

DZIAŁ RATOWNICTWO MEDYCZNE
Z-ca Kierownika Dzialu Handlu i Marketingu
ds. ratownictwa medycznego
Anna Pisarewicz apisarewicz@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 46
+48 691 941 122

DZIAŁ PRZEMYSŁ
Kierownik Projektu Pierwsza pomoc w przemyśle Anna Domaszewicz astarnawska@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 53
Pierwsza pomoc w przemyśle Edyta Hasiec ehasiec@boxmet.com.pl +48 885 024 894
Pierwsza pomoc w przemyśle Aneta Soroczyńska asoroczynska@boxmet.com.pl +48 607 045 565

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Działu Roksana Grabowiecka - Stróżyńska przetargi1@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 52

DZIAŁ LOGISTYKI / MAGAZYN
Kierownik Działu Anna Kolis akolis@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 40
+48 607 353 336

DZIAŁ FINANSOWY
Główny Księgowy Iwona Katyńska ikatynska@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 50

DZIAŁ TECHNICZNO-HANDLOWY
Kierownik Działu Techniczno Handlowego
ds. produktów tekstylnych
Michał Suchan tekstylia@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 49
+48 691 865 635
Kierownik Działu Techniczno-Handlowego
ds. sprzętu medycznego
Piotr Ambroszczyk pambroszczyk@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 47
+48 697 179 426
Ratownictwo taktyczne
www.taktycznymedical.pl
Marcin Ubych mubych@boxmet.com.pl +48 74 83 69 114 wew. 46
+48 607 582 264

ZARZĄD
Prezes Zarządu Adrian Pańczak apanczak@boxmet.com.pl
Wiceprezes Zarządu Joanna Bańkowska jbankowska@boxmet.com.pl