ChitoClot Gauze Z

ChitoClot Gauze Z
ChitoClot Gauze Z
ChitoClot Gauze Z

Opatrunek hemostatyczny ChitoClot Z-fold 
Pochodzący z linii produktów Anscare , Producent BenQMaterials Corporation 


logologo


Zastosowanie:

- Tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich

- Wysoka efektywność hemostatyczna

- Natychmiastowa gotowość do użycia

- Opatrunek w formie gazy o wymiarze 7,5cm * 1,8m

- Gaza  z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości 15,36g - CHITOSANU

- Bezpieczeństwo stosowania:

  • brak efektów ubocznych, występujących przy stosowaniu, zagrażających zdrowiu
  • brak  reakcji egzotermicznej,
  • nie jest wchłaniany przez organizm,
  • nie przykleja się do rany (łatwy do usunięcia z rany)

- Wodoodporne opakowanie

Dzięki kationowi chitozanu (-NH3+) nasz produkt może aktywnie przyspieszać krzepnięcie krwi poprzez przyciąganie ujemnie naładowanych płytek krwi, tworząc luźny skrzep. Kiedy płytki krwi ulegają agregacji, aktywują cząsteczki krzepnięcia (trombina, serotonina, ADP, TxA2), które przyspieszają agregację
fibryny i czerwonych krwinek, tworząc spójny skrzep krwi, zatykając uszkodzone naczynie krwionośne.            
                                                                                        logo