Defibrylator Lifepak 1000

Defibrylator Lifepak 1000

Kod produktu: LP1000

Opis

Defibrylator LIFEPAK 1000 jest najbardziej wytrzymałym defibrylatorem, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany przez firmę Medtronic, ze wskaźnikiem (oceną) IP55. Technologia dwufazowa ADAPTIV™ zapewnia dostarczanie pełnego zakresu wartości energii aż do 360 J.

Defibrylator LIFEPAK 1000 jest najbardziej skutecznym urządzeniem stosowanym w podstawowym ratownictwie medycznym (BLS – od ang. basic life support). W pełni dostosowujący się do potrzeb, posiada możliwość adaptacji zarówno do protokołów stosowanych obecnie, jak i tych, które powstaną w przyszłości.

Technologia cprMAX™ jest technologią wysoce elastyczną, większość dostępnych konfiguracji daje możliwość dostosowania się do pacjenta oraz wymagań protokołu resuscytacji (CPR) – stan z lipca 2005. Rozszerzenia oprogramowania skoncentrowane na pacjencie pomagają zapewnić najlepszą opiekę medyczną w sposób gwarantujący najwyższą jakość pracy.

Defibrylator LIFEPAK 1000 jest najbardziej wytrzymałym defibrylatorem, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany przez firmę Medtronic, ze wskaźnikiem (oceną) IP55. Technologia dwufazowa ADAPTIV™ zapewnia dostarczanie pełnego zakresu wartości energii aż do 360 J.
Duży ekran pozwala na łatwe odczytywanie zapisów graficznych i tekstowych nawet z pewnejodległości. Ekran LCD zapewnia wyświetlanie zarówno zapisów graficznych, jak i krzywej EKG.

Dostępna jest również opcja manualna.
Zaawansowany system zasilania zastosowany w defibrylatorze LIFEPAK 1000 zapewnia dostarczeniepacjentom więcej energii. Widoczny i łatwo dostępny wskaźnik naładowania baterii pozwala na ocenę stanu gotowości baterii przy pomocy jednego szybkiego dotknięcia przycisku. Nasze bateriekomunikują się w zaawansowany sposób bezpośrednio z urządzeniem, tak więc użytkownik zawsze jest informowany o stanie baterii.

USTAWIENIA
Tryby ustawień
AED – daje możliwość korzystania z urządzenia użytkownikom po przeszkoleniu podstawowym
Ręczny – daje możliwość korzystania z urządzenia użytkownikom zaawansowanym
EKG – daje możliwość wyświetlania krzywej EKG przy użyciu trzyżyłowego kabla EKG
Ustawienia – pozwala użytkownikowi na konfigurację urządzenia
Przesyłanie danych – pozwala na przesyłanie danych pacjenta przez użytkownika
Test samokontrolny – zapewnia codzienne automatyczne przeprowadzanie testu urządzenia i oprogramowania
Przyciski kontrolne: Wyłączony/Włączony, Wyładowanie, Menu, Dwa (2) miękkie przyciski konfigurowane w zależności od poziomu ustawień
Opcje definiowane przez użytkownika:
Numer aparatu – przypisuje identyfikator jednostkowy do danego urządzenia
Sekwencja energii – konfigurowana przez użytkownika w zakresie od 150 do 360 J.
Protokół elastyczny – wartość energii wzrasta wyłącznie w sytuacji, kiedy wyładowanie o niższej wartości energii nie dało pomyślnego rezultatu
Autoanaliza – użytkownik może skonfigurować urządzenie tak, aby przeprowadzało autoanalizę po pierwszym wyładowaniu lub zalecało wciśnięcie przycisku ANALIZA przed każdym pojedynczym okresem analizy
Czas reanimacji (CPR) (po komunikacie WYŁADOWANIE ZALECANE lub WYŁADOWANIE NIE ZALECANE).
Ustawienie konfigurowane przez użytkownika – wartości ustawień: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sekund
Data/Czas
Głośność (komunikatów głosowych) – pozwala na zmianę głośności przez użytkownika
Ekran EKG (jeżeli urządzenie posiada taką opcję) – włącza i wyłącza ekran w trybie AED
Wykrywanie ruchu – ustawienie konfigurowane przez użytkownika WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY (ustawienie domyślne WYŁĄCZONY)
Alarm serwisowy – alarm dźwiękowy w przypadku, gdy urządzenie wymaga czynności serwisowych. Możliwe ustawienia: WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY
Sterowanie ręczne (jeżeli opcja jest dostępna) – urządzenia ze skonfigurowanym ekranem EKG mogą zostać ustawione w taki sposób, aby użytkownik mógł uruchomić ładowanie i wyładowanie bez analizy.
Ustawienia technologii cprMAX

Wstępna reanimacja – zdefiniowany przez użytkownika czas przeznaczony na reanimację po pierwszej analizie. Może być ustawiony w pozycji WYŁĄCZONY lub 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sekund.
CPR przed wyładowaniem – pozwala na prowadzenie reanimacji podczas ładowania urządzenia.
Potwierdzenie analizy – potwierdza rytm wymagający wyładowania po zakończeniu okresu Wstępnej Reanimacji lub CPR przed wyładowaniem, a przed komunikatem WCIŚNIJ, ABY UZYSKAĆ WYŁADOWANIE.
Sekwencja wyładowań – (WŁĄCZONY / WYŁĄCZONY) pozwala na prowadzenie reanimacji po każdym wstrząsie.
Sprawdź oznaki życia - (WŁĄCZONY / WYŁĄCZONY) eliminuje komunikaty dotyczące sprawdzania oznak życia

EKRAN
Podświetlany ekran LCD wyświetla liczbę dostarczonych wyładowań oraz czas, który upłynął, tekst oraz zapis rytmu serca oraz opcjonalnie zapis krzywej EKG.
Wymiary:120 mm x 89 mm (szer. x wys.) (obszar aktywny)
Pasmo częstotliwości:0,55 Hz do 21 Hz (-3 dB), nominalnie.
Opcja EKG
Prędkość Przesuwu Krzywej EKG: 25 mm/s, nominalnie.
Czas Podglądu Krzywej EKG: minimum 4 sekundy
Amplituda krzywej: 1 cm/mV, nominalnie.
Częstość Akcji Serca: 20 do 300 uderzeń na minutę – wyświetlacz cyfrowy.
Sygnalizacja wykroczenia poza zakres: Symbol na wyświetlaczu „---„ dla częstości akcji serca poniżej 20 uderzeń na minutę. Przy każdym wykrytym QRS miga symbol serca.
Dane EKG są otrzymywane za pomocą elektrod dla dorosłych umieszczonych w ułożeniu przednio-bocznym lub przedniotylnym.
Dane EKG są otrzymywane za pomocą elektrod pediatrycznych umieszczonych w ułożeniu przednio-bocznym lub przedniotylnym.
Dane EKG są otrzymywane za pomocą 3-żyłowego kabla EKG (Odprowadzenie II)..

WARUNKI OTOCZENIA
Jednogodzinny Czas Pracy w Warunkach Ekstremalnych (przy przeniesieniu urządzenia z temperatury pokojowej do temperatur ekstremalnych): -20 do 60°C
Zakres temperatur pracy urządzenia: 0°C do 50°C
Temperatura przechowywania: - 30°C do 60°C z baterią i elektrodami, maksymalny czas przechowywania w takiej temperaturze jest ograniczony do siedmiu dni.
Ciśnienie atmosferyczne: 575 hPa do 1060 hPa (od 4572 do -382 metrów)                                       
Wilgotność względna: 5 do 95% (bez skraplania)
Odporność na wodę/kurz: IEC 60529/ EN 60529 IP55 z podłączonymi elektrodami REDI-PAK™ i zainstalowaną baterią.
Udarność: 15 g, 1000 uderzeń (IEC 600-68-2-29)
Wstrząsy: 40 G szczyt., 15-23 ms, częstotliwość drgań 45 Hz
Wytrzymałość na upadki: Upadek z wysokości 1m na każde naroże, krawędź i płaszczyznę boczną (MIL-STD-810F, 516.5,b Procedura IV)
Wibracje: MIL-STD-810F, Metoda 514.5, Kategoria 20; Pojazdy naziemne 3,15 g; 1 godz. na oś
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne:
Radiacja – IEC 60601-2-4 EN/IEC 60601-1-2, CISPR 11 Klasa B Grupa 1
Odporność – EN/IEC 60601-2-4, EN/IEC 60601-1-2, IEC 61000-4-3, Poziom 3/RTCA/DO 160D, Sec 20.5, Cat T/EN/IEC60601-1-2, IEC 61000-4-8, Poziom 2

PRZECHOWYWANIE DANYCH
Pojemność pamięci:
Przechowywanie danych dwóchpacjentów. Przechowywanie minimum 40 minut zapisu EKG dlabieżącego pacjenta. Przechowywane dane zdarzeńpoprzedniego pacjenta.
Typy raportów: Ciągły zapis EKG – raport ciągłego zapisu EKG pacjenta, lista zdarzeń – lista zdarzeń krytycznych podczas reanimacji oraz segmenty krzywej EKG związane z tymi zdarzeniami, raport dziennika zdarzeń – raport markerów czasowych, odzwierciedlających działania osoby udzielającej pomocy i urządzenia, raport dziennika testów – raport przeprowadzonych przez urządzenie testów samokontrolnych.
Pojemność: Minimum 100 markerów czasowych.
Przegląd danych: CODE-STAT™ Suite 6.0 System, DATA TRANSFER™ Express 2.0 System
Komunikacja: Bezprzewodowy przekaz do komputera PC z wykorzystaniem portu podczerwieni.

BATERIA I WYŚWIETLACZ STANU GOTOWOŚCI
UWAGA: W celu uzyskania informacji na temat postępowaniaz baterią należy odwołać się do instrukcji obsługi.
Bateria (bateria zużywalna ze wskaźnikiem stanu naładowania)
Typ: Bateria lit/dwutlenek manganu (Li/MnO2), 12,0 V, 6,2 Ah
Pojemność: Typowa pojemność w pełni naładowanej nowej baterii zapewnia 440 wyładowań o wartości energii wynoszącej 200 J lub 1030 minut działania (380 wyładowań o wartości energii wynoszącej 200 J lub minimum 900 minut działania).
Ciężar: 0,45 kg
Czas przechowywania: Po pięciu latach przechowywania w temp. od 20°C do 30°C urządzenie działa w trybie oczekiwania przez 48 miesięcy.
Żywotność w stanie oczekiwania (przeprowadzane wyłącznie codzienne testy samokontrolne): Nowa, w pełninaładowana bateria zapewnia zasilanie w okresie pięciu lat.
Wskazanie niskiego stopnia naładowania baterii: Przy wskazaniu niskiego stopnia naładowania baterii w dalszym ciągu możliwe jest dostarczenie co najmniej 30 wyładowań lub 75 minut działania.

PARAMETRY FIZYCZNE

  • Wymiary (maksymalne)
  • Wysokość: 8,7cm
  • Szerokość: 23,4cm
  • Głębokość: 27,7cm
  • Ciężar: 3,2kg z jednym kompletem elektrod REDI-PAK i baterią zużywalną