CO TO JEST KARTA ICE?

CO TO JEST KARTA ICE? - 17_1.jpg Plastikowa Karta ICE rozmiarów dowodu osobistego zawiera miejsce na wpisanie naszego imienia i nazwiska oraz dwóch numerów telefonicznych do osób, które należy powiadomić w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Należy wybrać osoby, które będą mogły podać ratownikowi informację o naszym stanie zdrowia. Karta zwiera również miejsce na wpisanie grupy krwi oraz wyrażenie woli na pobranie narządów do transplantacji. Karta ICE niezbędna w nagłym wypadku jest niezastąpiona także w innych sytuacjach: zagubienia dziecka, zaniku pamięci, utraty przytomności – ułatwi wtedy kontakt z rodziną takiej osoby. Karta jest udostępniona bezpłatnie zainteresowanym mieszkańcom naszego powiatu w Biurze Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (Rynek 27, III piętro, pokój 317) oraz w Komendzie Powiatowej Policji i w biurze poselskim Tomasza Smolarza.