Defibrylator Samaritan PAD 500P z doradcą RKO

Defibrylator Samaritan PAD 500P z doradcą RKO - 139_0.jpg
Defibrylator Samaritan PAD 500P z doradcą RKO - 139_0.jpg
Defibrylator Samaritan PAD 500P z doradcą RKO - 139_1.jpg
Defibrylator Samaritan PAD 500P z doradcą RKO - 139_2.jpg
Aparat ten posiada wszystkie funkcje i zalety modelu 350P oraz dodatkowo unikalny system podpowiedzi ułatwiający prawidłowe wykonanie RKO.

RKO oznacza resuscytację krążeniowo-oddechową stanowiącą kombinację ucisków klatki piersiowej wymuszających krążenie krwi do wszystkich organów ciała i oddechów zastępczych dostarczających powietrze z tlenem do płuc pacjenta. Przeprowadzono wiele badań by ustalić najlepszy sposób prowadzenia resuscytacji, których rezultaty wbudowano w protokół działania aparatu Samaritan PAD 500P.

Samaritan PAD 500P do oceny jakości RKO czyli ustalenia czy uciśnięcia sa odpowiednio szybkie i głębokie, używa kardiogramu impedancyjnego (ICG- Impedance Cardiogram). Pokazuje on zmiany oporności elektrycznej i klatki piersiowej pacjenta zależnej od występującego w niej krążenia krwi i na tej podstawie określa skuteczność RKO. Ponieważ przepływ krwi jest zależny od głębokości i częstości wykonywanych uciśnięć Samaritan PAD 500P potrafi podpowiedzieć jak należy je wykonać.

Celem działania doradcy RKO jest zapewnienie prawidłowego masażu serca poprzez podpowiedzi głosowe i graficzne (linijka świetlna). Świecąco na zielono diody i komenda „dobre uciski” oznaczają poprawny masaż zarówno co do tempa jak i głębokości. Komenda „uciskaj szybciej, dobre uciski” oznacza zbyt wolne tempo ale właściwą głębokość uciśnięć. Podpowiedź „uciskaj mocniej” oznacza konieczność głębszych ucisków. Jedna świecąca się pomarańczowa dioda oznacza, że uciski nie są wykonywane lub są równocześnie zbyt wolne i zbyt płytkie. Rozświetlone wszystkie pomarańczowe diody oznaczają zbyt płytkie uciski. Słyszalne, rytmiczne dźwięki metronomu ułatwiają zachowanie właściwego tempa.

FIZYCZNE:
• Wymiary: 20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm
• Waga: 1,1 kg wraz elektrodami i baterią PAD-Pak™

DEFIBRYLATOR:
• Fala: SCOPE® (self-compensating output pulse envelope) dwufazowa, rosnąca. Optymalizuje parametry krzywej wyładowania do impedancji pacjenta
• Wybór energii: zaprogramowany wstępnie protokół (150J, 150J, 200J)
• Czas ładowania: 150 J poniżej 8 sekund, 200 J poniżej 12 sekund
• Czas cyklu defibrylacji: ‹60 sekund na trzy cylke analiza/defibrylacja
• Przyciski: włącz/wyłącz, defibrylacja

SYSTEM ANALIZY PACJENTA:
• Metoda: w celu podjęcia decyzji o konieczności defibrylacji aparat rozpoznaje EKG pacjenta, jakość sygnału, kontakt (przyleganie) elektrod i impedancję pacjenta
• Czułość/Dokładność: zgodnie ze standardem AAMI DF 80

DOTYKOWY PANEL SYNOPTYCZNY:
• Instrukcje graficzne: przyklej elektrody, odsuń się od pacjenta, wykonaj resuscytację, defibryluj, autotest aparatu zakończony, aparat gotowy
• Ostrzeżenia: słaba bateria, (pozostało przynajmniej 10 defibrylacji), sygnał dźwiękowy (ostrzega o odłączeniu elektrod), dioda serwisowa pokazująca negatywny wynik autotestu, brak baterii lub potrzebę serwisu urządzenia.
• Jednoznaczne instrukcje graficzne i głosowe
• Język: polski

WARUNKI PRACY:
• Temperatura pracy: 0° do 50°C
• Temperatura przechowywania: -10° do 50°C
• Wilgotność względna: 5% do 95% (bez kondensacji)
• Wodoodporność: IEC 60529/EN 60529 IP56
• Wysokość: 0 ÷ 4575 metrów
• Wibracje: MIL STD 810F metoda 516.5, procedura I (40G)
• Wibracje: MIL STD 810F metoda 514.5

CERTYFIKATY:
• CE 0120
• ISO 9001:2000
• ISO 13485:2003
• EN60601-1-2, druga edycja: 2001
• Emisja Promieniowania: CISPR11:1997+1A:1999+A2:2001 Group 1 ClassB
• Odporność na wyładowania elektrostatyczne: EN61000-4-2:1995 (8 KV)+A1:1998+A2:2000
• Odporność na zakłócenia RF: EN61000-4-3:1996, 80MHz ÷ 2,5GHz (10V/m)+A1:1998+A2:2000
• Odporność na pole magnetyczne: EN61000-4-8:1993 (3 A/m)+A1:2000

REJESTR ZDARZEŃ:
• typ: wbudowana pamięć
• pojemność pamięci: do 90 minut
• możliwość odtworzenia: oprogramowanie SAVER® (system Windows®) do analizy zapisu, połączenie z komputerem PC za pomocą kabla USB
PAD-PAK™ (wymienny moduł z elektrodami i baterią):
• ważność: 48 miesięcy
• waga: 0,2 kg
• wymiary: 100 mm x 133 mm x 24 mm

BATERIA:
• typ: LiMnO2, 18 V, 0.8 Ah
• pojemność: 100 wyładowań energią 150 J, lub 60 wyładowań energią 200 J
• ważność: 48 miesięcy

ELEKTRODY:
jednorazowe elektrody Samaritan® są zintegrowane z modułem PAD-PAK™:
• powierzchnia żelu: 100 cm2
• długość przewodów: 100 cm
• ważność: 48 miesięcy
W komplecie:
• PAD-Pak™
• torba transportowa
• instrukcja obsługi
Okres gwarancji: 8 lat

OPCJA DODATKOWA:
• DATA-Pak™ -Program Saver Evo (do analizy zapisu) jest bezpłatny i dostępny do pobrania na stronie producenta, natomiast w kabel USB można się dodatkowo wyposażyć.