LIFE- STAT

LIFE- STAT - 31_2.jpg Oferujemy zakup urządzenia LIFE-STAT ®- do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Umożliwia ono automatyczne wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej oraz wentylację z użyciem automatycznego respiratora transportowego, zespolonego z urządzeniem. Jako jedyne urządzenie na rynku ułatwia przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi AHA 2010.

Więcej informacji znajdziesz w dziale oferty.

W firmie Boxmet Medical Sp. z o.o. można również zamówić szkolenie w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych z wykorzystaniem urządzenia LIFE-STAT.

Zapraszamy również na: www.fb.com/LifeStatPoland