Międzynarodowe Kryterium Kolarskie

W dniu 27.03.2010 w Dzierżoniowie odbyło się po raz kolejny Międzynarodowe Kryterium Kolarskie "BOXMET Dzierżoniów 2010" Memoriał Dyrektora LO SMS Zdzisława Szepke.

Sponsorem tytularnym tegorocznego kryterium była firma Boxmet Ltd, która na ten dzień zaplanowała szereg atrakcji dla kibiców m.in. pokazy pierwszej pomocy. Celem imprezy była popularyzacja kolarstwa na terenie miasta i powiatu Dzierżoniów oraz propagowanie zdrowego stylu życia - co pokrywa się z wartościami, którymi kieruje się firma Boxmet Ltd w codziennej działalności. Świadomi swojej roli w regionie, wspieramy lokalną społeczność i działania na rzecz promowania aktywnego spędzania wolnego czasu.

Międzynarodowe Kryterium Kolarskie - 13_1.jpgMiędzynarodowe Kryterium Kolarskie - 13_2.jpg