Nowość Eolife X – urządzenie treningowe do nauki wentylacji

Nowość Eolife X – urządzenie treningowe do nauki wentylacji  - 91_1.jpg EOlife X® to urządzenie do treningu ręcznej wentylacji resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

EOlife X® uczy dpowiedniego zarządzania drogami oddechowymi i dobrej wentylacji niezależnie od poziomu doświadczenia użytkownika i rodzaju leczonego pacjenta.

Zarządzanie drogami oddechowymi to kluczowa część resuscytacji krążeniowo-oddechowej
• Średnio 35 do 85% powietrza wycieka przed dotarciem do płuc pacjenta.
• 30% pacjentów zwraca zawartość żołądka,gdy manewr wypchnięcia szczęki nie jest zastosowany prawidłowo.
• Najczęstszym powikłaniem jest: brak intubacji. Po dwóch nieudanych próbach intubacji pacjenta jest bardziej prawdopodobne, że będzie miał poważniejsze komplikacje i umrze.

EOlife X® zapewnia informacje zwrotne na temat wycieków i jego wykres słupkowy wyświetla objętości wdechów i wydechów w czasie rzeczywistym, ucząc cię jak:
• Ułóż i lepiej uszczelnij maskę efektywnie.
• Użyj manewru wypychania szczęki prawidłowo, aby uniknąć wdmuchiwania powietrza
do żołądka.
• Pomyślna intubacja.

Unikanie hiperwentylacji
Większość obawia się hiperwentylacji pacjentów podczas wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej powoduje:
• Uszkodzenie płuc i barotrauma.
• Infekcje płuc i zapalenie płuc.
• Zmniejszony przepływ krwi do serca i mózg.
To wpływa na szanse przeżycia o około 70%.
Doniesiono o badaniach międzynarodowych że hiperwentylacja występuje w 80% procedur resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
EOlife X® wykorzystuje algorytmy oparte na wytycznych ERC i AHA dostarczyć odpowiedni tlen głośność i postępuj zgodnie z poprawnym częstotliwości wentylacji dla każdego typu dorosłego pacjenta.Wzrasta wizualne sprzężenie zwrotne jakość wentylacji ręcznej o 70% i zmniejsza ryzyko hiperwentylacji dziesięciokrotnie.
BC-EOLIFEX-NEUTRAL-PL2.pdfBC-EOLIFEX-NEUTRAL-PL2.pdf