Nowy produkt - bloker receptorów węchowych

Nowy produkt - bloker receptorów węchowych - 29_1.jpg Firma Boxmet Medical została wyłącznym dystrybutorem na Polskę i Europę Centralną produktu NOXO- blokera receptorów węchowych.
Jest to jedyny tego typu produkt dostępny na rynku. Wysoka skuteczność produktu i bardzo atrakcyjna cena pozwalają na powszechne użytkowanie NOXO zarówno w służbach ratowniczych, medycznych, porządkowych, przemyśle – oraz wszędzie tam gdzie utrudnieniem może być nieprzyjemny zapach.
NOXO steruje zmysłem węchu, podczas gdy inne produkty starają się maskować źródło zapachu. Blokuje odczuwanie zapachów odstraszających, wywołujących mdłości, ale nie blokuje zapachów niebezpiecznych lub przyjemnych. Pozwala to zwiększyć koncentrację na wykonywanym zadaniu, ograniczyć odruchy blokady i odruchy wymiotne.

NOXO wykorzystuje naturalne składniki do sterowania receptorami węchu. Wpływając na percepcję węchową pozwala ograniczyć odczuwanie ofensywnych, nieprzyjemnych zapachów procesów gnilnych i rozkładu, zakażonych ran, wymiocin, śmieci, odchodów, chemikaliów, spalonego ciała. Źródłem tych zapachów są białka ulegające rozkładowi. Badana dowodzą, że nieprzyjemne zapachy ograniczają zdolność koncentracji. Osoby pracujące w środowisku nieprzyjemnego zapachu funkcjonują mniej efektywnie lub mogą narazić siebie i współpracowników na zagrożenie. Ma to szczególne znaczenie dla pracowników służb ratowniczych i medycznych, strażaków, w służbach wojskowych. Długotrwałe narażenie na nieprzyjemne zapachy może prowadzić do utraty apetytu, depresji, utraty zdolności odczuwania zapachu. Zmysł węchu ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka, dlatego tak istotne jest aby ograniczać skutki nieprzyjemnych zapachów nie tylko dla odczuwania komfortu, ale także w celu ochrony organizmu przed trwałym szkodliwym działaniem przykrych zapachów.

Zastosowanie NOXO jest bardzo szerokie: w agencjach rządowych, służbach ratowniczych – medycznych, strażackich, militarnych, w strukturach pomocy społecznej, w zakładach pogrzebowych, w strukturach gospodarki komunalnej – oczyszczalniach ścieków, wysypiskach śmieci i wielu innych gdzie nieprzyjemny zapach utrudnia prawidłowe wykonywanie działań.

NOXO ma postać żelu, umieszczonego w małych, poręcznych saszetkach. Niewielką ilość żelu należy nanieść na skórę poniżej ujścia nosa. Wystarczy wykonać cztery wdechy nosem, by NOXO zaczęło działać. Nie należy wycierać preparatu – wchłania się w skórę. W razie potrzeby można używać w sposób ciągły.