Zestaw osobisty Policji

Zestaw osobisty Policji

Opis

Zestaw osobisty Policji
Zestaw zgodny z zarządzeniem nr 55 Komendanta Głównego Policji z dnia 03.06.2019

Norma wyposażenia:
  • dla policjanta służby prewencyjnej i kryminalnej

L.p.  Nazwa/rodzaj sprzętu Jednostka miary Liczba Uwagi 
1 Opatrunek indywidualnu wodoszczelny typu W duży szt. 1 -
2 Rękawiczki nitrylowe  para 5 -