Plecak Ratownika Medycznego

Plecak Ratownika Medycznego
Plecak Ratownika Medycznego
Plecak Ratownika Medycznego
Plecak Ratownika Medycznego
Plecak ratownika medycznego jest przeznaczony dla jednostek PSP, OSP w KSRG realizujących ratownictwo medyczne na poziomie zaawansowanym.

Plecak ma konstrukcję wielokomorową, zapewniającą właściwą segregację sprzętu z możliwością oddzielania zasobników.

Zaprojektowany w sposób umożliwiający ratownikom medycznym wykonywanie medycznych działań ratowniczych na poziomie zaawansowanym poprzez wyposażenie ratownika medycznego w sprzęt ratowniczy, w tym środki i wyroby medyczne do wykonywania świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym w:

Załączniku nr 3, pkt. 3.6 -  Ramowy minimalny standard wyposażenia ratownika medycznego

 Zasady do Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG z czerwca 2021r.