Program Dolny Śląsk Bezpieczna Wieś

Program Dolny Śląsk Bezpieczna Wieś prezentowany był z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w dniu 12.05.2013 r.

Program ma na celu wyposażenie OSP województwa dolnośląskiego w defibrylatory AED wraz z modułem informacyjno-alarmowym i przeszkoleniem.