Program powszechnej defibrylacji

Program powszechnej defibrylacji - 35_1.jpg Firma Boxmet Medical, której nadrzędnym celem jest propagowanie bezpiecznych rozwiązań zachęca do współudziału w programie powszechnego dostępu do defibrylatorów AED.
Program Publicznego Dostępu do defibrylacji PAD (Public Access Defibrilator) pozytywnie wpływa na przeżywalność pacjentów w przypadku NZK (Nagłe Zatrzymanie Krążenia), ponieważ znacznie zwiększa szansę szybkiej defibrylacji oraz liczbę podejmowanych resuscytacji przez świadków zdarzenia.
Defibrylator typu AED powinien znajdować się wszędzie tam gdzie czas dotarcia zespołu ratunkowego jest wydłużony z przyczyn topograficznych lub architektonicznych - wg wytycznych ILCOR/AHA/ERC są to także miejsca gdzie prawdopodobieństwo NZK jest większe niż raz na 2 lata.
W Polsce program powszechnej defibrylacji wciąż się rozwija ale są już miasta gminy gdzie program już działa m.in. Kraków, który był pierwszy w Polsce. Poza miastami i gminami coraz częściej z programu korzystają miejsca użyteczności publicznej i zakłady pracy, struktury KSRG i inne organizacje.

NZK – Nagłe zatrzymanie krążenia
NZK może przydarzyć się każdemu, bez względu na wiek i stan zdrowia. Niektóre grupy społeczne czy wiekowe, np. osoby powyżej 50. roku życia lub osoby ze schorzeniami serca narażone są na większe ryzyko, jednak NZK może wystąpić nawet u zdrowych dzieci czy nastolatków.
W Polsce nagła śmierć sercowa dotyka ok. 40 tys. ludzi rocznie.
Ofiara zatrzymania akcji serca ma tylko 5 proc. szans na przeżycie. Jeżeli zostaną podjęte zabiegi ratunkowe, szanse wzrastają trzykrotnie. Jeśli w pobliżu miejsca wypadku znajdzie się defibrylator i zostanie prawidłowo użyty, szansa na uratowanie życia ludzkiego sięga 70 proc.