Unieruchomienia do wkłuć

Unieruchomienia do wkłuć - 132_1.jpg
Unieruchomienia do wkłuć - 132_1.jpg
Unieruchomienia do wkłuć - 132_2.jpg
Unieruchomienia do wkłuć - 132_3.jpg
Unieruchomienie do wkłuć umożliwia pewną stabilizację kończyny u pacjenta nieprzytomnego lub nadmiernie pobudzonego. Zmniejsza ryzyko wyrwania założonego wkłucia lub - w przypadku zgięcia ramienia w stawie łokciowym - załamania cewnika wenflonu.

Zastosowanie unieruchomienia zwalnia personel medyczny z konieczności wykonywania dodatkowych zabezpieczeń wkłucia i improwizowanych unieruchomień kaniulowanej kończyny. Zwiększa również równomierność przepływu płynów infuzyjnych. Dzięki dodatkowej taśmie unierucho-mienie może być przymocowane do konstrukcji noszy lub łóżka szpitalnego.

Materiały, z których są wykonane unieruchomienia umożliwiają ich sterylizację i są transparentne dla promieni X. Zewnętrzną powierzchnię wykonano z poliestru z powłoką poliuretanową o wodoszczelności powyżej 20 tys. Pa i przepuszczalności powietrza powyżej 1400g/m2/24h.

Rozmiary unieruchomień:

  • dla dorosłych
  • dla dzieci starszych
  • dla dzieci młodszych i niemowląt.