Antyterrorystyczny Zestaw Active Shooter

Antyterrorystyczny zestaw Active Shooter jest projektem przeznaczonym do cywilnych działań ratowniczych na wypadek wtargnięcia uzbrojonego napastnika podczas zagrożen terrorystycznych. Przeznaczony jest do natychmiastowego użycia i działania przez przeszkolony personel, w miejscu zdarzenia masowego najszybciej jak to jest możliwe od zaistnienia zdarzenia krytycznego do czasu przybycia profesjonalnych służb ratowniczych. Zestaw nie jest typową biurową apteczką pierwszej pomocy. Został opracowany z myślą o udzielaniu pomocy ofiarom zamachów terrorystycznych i poszkodowanym w wyniku wtargnięcia niebezpiecznego i uzbrojonego napastnika.