Zestaw Active Shooter antyterrorystyczny

Zestaw Active Shooter antyterrorystyczny - 300_1.jpg
Zestaw Active Shooter antyterrorystyczny - 300_1.jpg
Zestaw Active Shooter antyterrorystyczny - 300_3.jpg
Zestaw Active Shooter antyterrorystyczny - 300_4.jpg
Zestaw Active Shooter antyterrorystyczny - 300_5.jpg
Zestaw Active Shooter antyterrorystyczny - 300_6.jpg
ZESTAW ACTIVE SHOOTER – został zaprojektowany w oparciu o zadania realizowane we współpracy z organami administracji rządowej na wypadek działań, które mogą prowadzić do zagrożenia życia, zdrowia ludzi, mienia, dziedzictwa narodowego, wynikające z zakresu usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym zgodne z: - Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym. z póżniejszymi zmianami . Zestaw jest projektem przeznaczonym do cywilnych działań ratowniczych na wypadek wtargnięcia uzbrojonego napastnika podczas zagrożen terrorystycznych. Przeznaczony jest do natychmiastowego użycia i działania przez przeszkolony personel, w miejscu zdarzenia masowego najszybciej jak to jest możliwe od zaistnienia zdarzenia krytycznego do czasu przybycia profesjonalnych służb ratowniczych. Zestaw nie jest typową biurową apteczką pierwszej pomocy. Został opracowany z myślą o udzielaniu pomocy ofiarom zamachów terrorystycznych i poszkodowanym w wyniku wtargnięcia niebezpiecznego i uzbrojonego napastnika.
ZESTAW ACTIVE SHOOTER - NA WYPADEK WTARGNIĘCIA UZBROJONEGO NAPASTNIKA

Zestaw dedykowany jest dla :
 • organów administracji publicznej: obrona cywilna,
 • organów samorządu terytorialnego: zarządzanie kryzysowe
 • obiektów użytecznosci publicznej: szkoły, kina, teatry, obiekty sportowe, dworce i punkty przesiadkowe komunikacji np. metro, lotniska.
 • obiektów dziedzictwa narodowego, dóbr kultury: muzea
 • zabezpieczenia miejsc zgromadzeń dużej ilości ludzi np. widowiska plenerowe, koncerty, imprezy sportowe,

Zastosowanie:
Ideą zestawu jest jak najszybsze udzielanie pomocy ofiarom zdarzenia i ich ewakuacja w przypadku:
 • masywnych krwawień
 • urazów wielonarządowych
 • obrażeń klatki piersiowej np. odma, rany postrzałowe
Pakiet podstawowy:
 • Staza zaciskowa CAT
 • Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 
 • Rękawice nitrylowe
 • Nożyce Trauma Shears
 • Gaza skompresowana rolowana 
 • Marker permamentny
 • Karta poszkodowanego

Pakiet rozszerzony:
 • Staza zaciskowa CAT
 • Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 
 • Rękawice nitrylowe
 • Nożyce Trauma Shears
 • Gaza skompresowana rolowana 
 • Marker permamentny
 • Karta poszkodowanego
 • Opatrunek wentylowy Foxseal

Pakiet zaawansowany:
 • Staza zaciskowa CAT
 • Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 
 • Rękawice nitrylowe
 • Nożyce Trauma Shears
 • Gaza skompresowana NAR
 • Marker permamentny
 • Karta poszkodowanego
 • Opatrunek wentylowy Foxseal 
 • Opatrunek hemostatyczny Celox