Zestaw Active Shooter antyterrorystyczny

Zestaw Active Shooter antyterrorystyczny
Zestaw Active Shooter antyterrorystyczny
Zestaw Active Shooter antyterrorystyczny
Zestaw Active Shooter antyterrorystyczny
Zestaw Active Shooter antyterrorystyczny
Zestaw Active Shooter antyterrorystyczny
ZESTAW ACTIVE SHOOTER – został zaprojektowany w oparciu o zadania realizowane we współpracy z organami administracji rządowej na wypadek działań, które mogą prowadzić do zagrożenia życia, zdrowia ludzi, mienia, dziedzictwa narodowego, wynikające z zakresu usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym zgodne z: - Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym. z póżniejszymi zmianami . Zestaw jest projektem przeznaczonym do cywilnych działań ratowniczych na wypadek wtargnięcia uzbrojonego napastnika podczas zagrożen terrorystycznych. Przeznaczony jest do natychmiastowego użycia i działania przez przeszkolony personel, w miejscu zdarzenia masowego najszybciej jak to jest możliwe od zaistnienia zdarzenia krytycznego do czasu przybycia profesjonalnych służb ratowniczych. Zestaw nie jest typową biurową apteczką pierwszej pomocy. Został opracowany z myślą o udzielaniu pomocy ofiarom zamachów terrorystycznych i poszkodowanym w wyniku wtargnięcia niebezpiecznego i uzbrojonego napastnika.
ZESTAW ACTIVE SHOOTER - NA WYPADEK WTARGNIĘCIA UZBROJONEGO NAPASTNIKA

Zestaw dedykowany jest dla :
 • organów administracji publicznej: obrona cywilna,
 • organów samorządu terytorialnego: zarządzanie kryzysowe
 • obiektów użytecznosci publicznej: szkoły, kina, teatry, obiekty sportowe, dworce i punkty przesiadkowe komunikacji np. metro, lotniska.
 • obiektów dziedzictwa narodowego, dóbr kultury: muzea
 • zabezpieczenia miejsc zgromadzeń dużej ilości ludzi np. widowiska plenerowe, koncerty, imprezy sportowe,

Zastosowanie:
Ideą zestawu jest jak najszybsze udzielanie pomocy ofiarom zdarzenia i ich ewakuacja w przypadku:
 • masywnych krwawień
 • urazów wielonarządowych
 • obrażeń klatki piersiowej np. odma, rany postrzałowe
Pakiet podstawowy:
 • Staza zaciskowa CAT
 • Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 
 • Rękawice nitrylowe
 • Nożyce Trauma Shears
 • Gaza skompresowana rolowana 
 • Marker permamentny
 • Karta poszkodowanego

Pakiet rozszerzony:
 • Staza zaciskowa CAT
 • Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 
 • Rękawice nitrylowe
 • Nożyce Trauma Shears
 • Gaza skompresowana rolowana 
 • Marker permamentny
 • Karta poszkodowanego
 • Opatrunek wentylowy Foxseal

Pakiet zaawansowany:
 • Staza zaciskowa CAT
 • Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 
 • Rękawice nitrylowe
 • Nożyce Trauma Shears
 • Gaza skompresowana NAR
 • Marker permamentny
 • Karta poszkodowanego
 • Opatrunek wentylowy Foxseal 
 • Opatrunek hemostatyczny Celox