ĆWICZENIA z wykorzystaniem śmigłowca ARCC i użyciem Izolatora BIO-BAG

W związku z aktualną sytuacją zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 i możliwością wykorzystania wojskowych statków powietrznych służby ASAR do pomocy przy akcjach typu MEDEVAC, odbyły się ćwiczenia z zastosowaniem komory izolacyjnej BIO-BAG do transportu osób z podejrzeniem chorób zakaźnych.

Izolator Bio-Bag EBV 30/40 to komora izolacyjna przeznaczona do transportu lub krótkotrwałej izolacji pacjenta, zapewniająca całkowite uniemożliwienie wymiany patogenów z otoczeniem oraz bezpieczny transport ze strefy skażonej do miejsca dalszego leczenia z możliwością podawania płynów oraz prowadzenia wentylacji zastępczej.

Ćwiczenia przeprowadzono z wykorzystaniem śmigłowca służby ARCC Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego.
Jego zadaniem, zgodnie z nazwą, stała się koordynacja zadań ratowniczych, którą to rolę pełniły wcześniej podmioty wojskowe.
Filmy