Fantom Resusci Anne QCPR

Fantom Resusci Anne QCPR - 143_3.jpg
Fantom Resusci Anne QCPR - 143_3.jpg
Manekiny z serii Resusci QCPR wyznaczają nowe standardy w szkoleniu z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Oferują nowe możliwości uzyskania informacji zwrotnej o jakości wykonywanych ćwiczeń. Rozszerzony pomiar głębokości uciśnięć i objętności wdmuchnięć pozwala na szczegółową ocenę tych czynności. Dokładne dane sprawiają, że szkolenie RKO jest efektywniejsze niż kiedykolwiek.

Posiadają następujące właściwości:
 • realistyczna budowa anatomiczna całego ciała wraz ze znacznikami ułatwiającymi naukę poprawnego obchodzenia się z poszkodowanym podczas udzielania pierwszej pomocy
 • wysokiej jakości trwała konstrukcja pozwalająca na ćwiczenie w wielu różnych sytuacjach i lokalizacjach
 • modularna budowa umożliwiająca dołączanie różnych kończyn rozszerzających zakres realizowanych ćwiczeń o scnariusze urazowe i ewakuacyjne
 • łatwe w użyciu i utrzmaniu higieny części twarzowe oraz jednorazowe wymienne drogi oddechowe zapewniające efektywne kosztowo ćwiczenia

Resusci Anne QCPR współpracuje z różnymi produktami wskazującymi postępy i wyniki ćwiczeń*:
 • SimPad SkillReporter - zapewnia mobilnośc, prostotę i elastycznosc pomagając zwiększyć jakość ćwiczeń RKO,
 • SkillGuide- umożliwia bieżącą prezentację wyników i podsumowuje pojedyńczą sesję szkoleniową
 • Resusci Anne Wireless SkillReporter Software - oprogramowanie dla komputera PC do zarządzania ćwiczeniami RKO

Resusci Anne w wersji QCPR w połączeniu z powyższymi produktami umożliwia:
 • pomiar jakości wykonywanych ćwiczeń RKO
 • elektroniczną kontrolę poprawności odnalezienie właściwego miejsca uciśnięć klatki piersiowej
 • pomiar głębokości uciśnięć
 • pomiar objętności wdmuchnięć wykonywanych zarówno przyrządowo jak i techniką usta-usta
 • dostęp do wyników i bieżących pomiarów
 • wsprarcie instruktora i ocenę postępów ćwiczących
 • obserwację szczegółowych danych podsumowujących każdą sesję
 • zachowanie wyników ( SimPad SkillReporter i Resuscu Anne Wireless SkillReporter Software)

*urządzenia oraz oprogramowanie dostępne są osobno
Manekin symuluje dorosłego człowieka o przeciętnej fizjologii i anatomii. Dostępny jest w wersji tors (Torso) lub z miękkimi nofami i sztywnymi ramionami (Full Body). Opcjonalnie dostępne są różnego rodzaju zestawy kończyn znacznie rozszerzające paletę funkcji manekina ( w tym ramię do nauki wkłuć, kończyny transportowe lub urazowe oraz nogi do nauki tamowania krwotoku z tętnicy udowej.

Manekin Resusci Anne QCPR zawiera w zestawie:
 • 3 części twarzowe
 • 2 wymienne drogi oddechowe
 • torbę transportowa
 • 2 dodatkowe sprężyny klatki piersiowej (twardą i miękką)
 • ubranie (spodnie tylko w wersji Full Body)
 • instrukcja obsługi
Cechy manekina Resusci Anne QCPR:
 • naturalna budowa anatomiczna uwzględniająca odchylaną głowę i wysuwającą się żuchwę, unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania
 • czujniki identyfikujące prawidłowe mejsce uciskania klatki piersiowej
 • symulowane tętno szyjne umożliwiające naukę jego odnajdywania i badania
 • jednokierunkowe drogi oddechowe nadające się do użycia przez wielu ćwiczących i łatwe do wymiany po zajęciach
 • wielokrotnego użycia części twarzowe umożliwiające wyposażenie każdego ćwiczącego w jego własną twarz do wentylacji usta-usta zapewniając jednocześnie dużą łatwość ich czyszczenia po zajęciach
 • bezprzewodowa łączność z panelem SimPad SkillReporter i oprogramowaniem Wireless SkillReporter Software
 • możwliość regulacji twardości klatki piersiowej