Manekiny szkoleniowe

Fantomy dorosłego, dziecka, niemowlaka, noworodka do nauki udrażniana dróg oddechowych metodami bezprzyrządowym w tym z uzyciem sprzetu nagłośnienioweo, prowadzenia oddechów, uciskania klatki piersowej , z możliwością oceny tętna z fukcja oceny wykonanych czynności .

Manekiny szkoleniowe spełniają wymagania zatwierdzonej  przez Komendanta Głównego PSP  dotacji na realizację zadania publicznego pn.
"Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" w roku 2024