Punkt Pierwszej Pomocy®

Podstawy prawne:

Punkt Pierwszej Pomocy (PPP) jest niezbędnym elementem systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie. Konieczność wdrażania w przedsiębiorstwach rozwiązań systemowych z tego zakresu nakłada na pracodawców Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Punkt umożliwia: 

  • Prowadzenie czynności ratowniczych na miejscu wypadku, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa miejsca zdarzenia.
  • Prowadzenie natychmiastowych zabiegów wykonywanych na poszkodowanych w wypadkach i katastrofach oraz w razie nagłych zachorowań z użyciem m.in. wyrobów medycznych.
  • Punkt został wyposażony w :
  • * nowoczesne zestawy opatrunkowe, w tym środki ochrony osobistej ratownika,
  • narzędzia ułatwiające podtrzymywanie życia i środki opatrunkowe oraz wszystkie środki,
  • materiały i narzędzia niezbędne do zorganizowania miejsca zdarzenia i zabezpieczenia awarii.