Przemysł

System Bezpieczeństwa w Przemyśle:

Punkt Pierwszej Pomocy (PPP) jest niezbędnym elementem systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie. Konieczność wdrażania w przedsiębiorstwach rozwiązań systemowych z tego zakresy nakłada na pracodawców Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przemysł - podstawy prawne- zobacz szczegóły

W zależności od występujących na terenie zakładu zagrożeń, wynikających ze specyfiki danej branży przemysłu, proponujemy różne wyposażenia Punktów Pierwszej Pomocy.