Sprzęt uzupełniający do zestawu PSP R1 (czerwiec 2021)

Sprzęt uzupełniający do zestawu PSP R1 (czerwiec 2021) - 201_1.jpg
Sprzęt uzupełniający do zestawu PSP R1 (czerwiec 2021) - 201_1.jpg
Sprzęt uzupełniający do zestawu PSP R1 (czerwiec 2021) - 201_2.jpg
Sprzęt uzupełniający do zestawu PSP R1 (czerwiec 2021) - 201_3.jpg
Sprzęt uzupełniający do zestawu PSP R1 według załącznika nr 3 do ZASAD ORGANIZACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM zatwierdzony przez Komendanta Głównego czerwiec 2021r.
1. opatrunek hemostatyczny 
2. pas do stabilizacji miednicy 
3.pulsoksymetr 
3.wąsy tlenowe 
4.maska ochronna P3
5. maska chirurgiczna 


Opis produktów:

 • Opatrunek hemostatyczny na gazie  ChitoClot Z - fold 
 • Producent : BenQ Materials  linia produktów ANSCA+E
 • logo

Zastosowanie:

- Tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich

- Wysoka efektywność hemostatyczna

- Natychmiastowa gotowość do użycia

- Opatrunek w formie gazy o wymiarze 7,5cm * 1,8m

- Gaza  z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości 15,36g - CHITOSANU

- Bezpieczeństwo stosowania:

 • brak efektów ubocznych, występujących przy stosowaniu, zagrażających zdrowiu
 • brak  reakcji egzotermicznej,
 • nie jest wchłaniany przez organizm,
 • nie przykleja się do rany (łatwy do usunięcia z rany)

- Wodoodporne opakowanie

 logo  opatrunek

 • Pas do stabilizacji miednicy SAM Pelvic Sling II

Zastosowanie:

- Przeznaczony do stabilizacji złamań i uszkodzeń miednicy

- Zaprojektowany w sposób nie wywołujący nadmiernego nacisku na miednicę.

- Opatentowana sprzączka AUTOSTOP sygnalizująca kliknięciem osiągnięcie właściwej siły ściśnięcia.

- Prosta konstrukcja pozbawiona jakichkolwiek elementów odłączalnych

- Intuicyjna obsługa umożliwiająca szybką stabilizację miednicy (czas założenia ok. 1 minuty)

- Łatwy dostęp do tętnic udowych i jamy brzusznej pacjenta

 • Przenikalny dla promieni RTG, bezpieczny w kontakcie z MRI

 

Jest to bardzo ważne w sytuacjach akcji ratowniczych, gdzie nadmiernie ściśnięcie miednicy przez personel medyczny działający pod wpływem stresu może być dla pacjenta bolesne lub szkodliwe.

 • Pulsoksymetr

 Zastosowanie: Przeznaczony do pomiaru wartości SpO2 i tętna. Charakteryzuje się długim czasem pracy wynoszącym 20h ciągłej pracy.

Zasilany bateryjnie.

 Wąsy tlenowe

Zastosowanie: Przeznaczone do podawania tlenu przez nos o miękkich i gładko zakończonych końcówkach donosowych, mocowany z tyłu głowy pacjenta.

 Maska ochronna FPP2/FPP3 –

Zastosowanie: ochrona dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami, wirusami

 maska chirurgiczna

Zastosowanie: ochrona dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami, wirusamiOpatrunek hemostatyczny na gazie  ChitoClot Z - fold
Dzięki kationowi chitozanu (-NH3+) nasz produkt może aktywnie przyspieszać krzepnięcie krwi poprzez przyciąganie ujemnie naładowanych płytek krwi, tworząc luźny skrzep. Kiedy płytki krwi ulegają agregacji, aktywują cząsteczki krzepnięcia (trombina, serotonina, ADP, TxA2), które przyspieszają agregację fibryny i czerwonych krwinek, tworząc spójny skrzep krwi, zatykając uszkodzone naczynie krwionośne.

Gaza Anscare ChitoClot Gauze jest bardzo łatwa w aplikacji, ponieważ gaza jest składana w Z,
co ułatwia opatrywanie ran i skraca czas aplikacji.
Jest elastyczny i podatny na wszystkie rany.
GAZA