Defibrylator AED

Firma Boxmet Medical Sp. z o.o., której nadrzędnym celem jest propagowanie bezpiecznych rozwiązań zachęca do udziału w programiePowszechnego Dostępu do Defibrylatorów AED.

Program Publicznego Dostępu do defibrylacji PAD (Public Access Defibrilator) pozytywnie wpływa na przeżywalność pacjentów w przypadku NZK (Nagłe Zatrzymanie Krążenia), ponieważ znacznie zwiększa szansę szybkiej defibrylacji oraz liczbę podejmowanych resuscytacji przez świadków zdarzenia.
Defibrylator typu AED powinien znajdować się wszędzie tam gdzie czas dotarcia zespołu ratunkowego jest wydłużony z przyczyn topograficznych lub architektonicznych - wg wytycznych ILCOR/AHA/ERC są to także miejsca gdzie prawdopodobieństwo NZK jest większe niż raz na 2 lata.

W Polsce program powszechnej defibrylacji wciąż się rozwija ale są już miasta gminy gdzie program działa m.in. Kraków, który był pierwszy w Polsce. Poza miastami i gminami coraz częściej z programu korzystają miejsca użyteczności publicznej i zakłady pracy, struktury KSRG i inne organizacje.

NZK – Nagłe zatrzymanie krążenia – termin dotyczący sytuacji gdy dochodzi do zatrzymania pracy serca, spowodowany zaburzeniami rytmu serca tzw. migotaniem komór lub częstoskurczem komorowym. Dochodzi do zaniku pulsu, zatrzymania krążenia krwi wskutek czego ofiara traci przytomność. Jedynym ratunkiem jest wczesna defibrylacja oraz szybko podjęta resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO).

NZK MOŻE PRZYDARZYĆ SIĘ KAŻDEMU, BEZ WZGLĘDU NA WIEK I STAN ZDROWIA.

  • LICZY SIĘ KAŻDA CHWILA ! – dojazd karetki, zwłaszcza w obszarach wiejskich jest wydłużony, a w przypadku [NZK] nagłego zatrzymania krążenia z każdą chwilą zmniejszają się szanse przeżycia poszkodowanego. Dlatego użycie defibrylatora w krótkim czasie jest tak ważne